fölött/fölé, -ba/-ban

2006. 03. 18.

Egy fordításban szerepel ez a mondat: „Az ágy fölött egy muránói rózsafüzér volt felakasztva”. Szerintem ilyet magyarul nem lehet mondani, csak azt, hogy „fölé” („Az ágy fölé egy muránói rózsafüzér volt felakasztva”), mert a magyar nyelv nem álló nyelv, mint a német, hanem a mozgást szereti.
Helyes, ha a kis unokám azt mondja, hogy „szeretek az óvodába lenni”? Van még különbség a magyarban a -ban, -ben, -ba, -be esetében?

A felakaszt igének kötelező bővítménye a tárgy (felakaszt valamit), és szabad bővítménye a hová kérdésre felelő határozó (felakaszt valahová), de nem tekinthető sem nyelvhelyességi, sem kommunikációs zavart okozó hibának a felakaszt valahol bővítménnyel sem. Főleg nem az idézett mondatban, ahol a határozói igenév (felakasztva) és létigés szerkezetben (volt) szerepel a hol kérdésre felelő névutós névszó, határozó: ágy fölött.
A -ba, -be rag használata a szóbeli kommunikációban szerepelhet a -ban, -ben rag helyett azért is, mert az n hangunk nem olyan hangzós, írásban viszont már kifogásolható és javítandó, ha a szöveg a nagy nyilvánossághoz szól, iskolai dolgozatban vagy olyan közegben jelenik meg, ahol elvárják tőlünk a normatív nyelvhasználatot.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra