talkshow, idehoztam

2006. 08. 24.

Helyesírási kérdésekben kérném a véleményét. Hogy írjuk helyesen?

talk show
ide nézz
palmtop
ide hoztam (neked)
ide járok (régóta)

A kérdezett szavak helyesírása:
talkshow, palmtop.

Az ide szóval alkotott szavak helyesírásáról: az ide szófaját tekintve igekötő és határozószó. Igekötőként használva egybeírjuk: idenézz, idehoztam, idejárok. (A magyar helyesírás szabályai 131. pont)

Ha határozószóként használjuk, akkor a különírás a megfelelő. A szabályzatot kiegészítő-magyarázó Helyesírás (Osiris Kiadó, 124. o.) hozzáteszi, hogy a beszélő szándékától is függ, melyik szófajként alkalmazza. Elkülönítésük sok gondot okoz, amikor az ide az ige előtt áll. Segítségként szolgálhat az, hogy a határozószó hangsúlyosabb, az így alkotott mondat egy szembeállítással folytatható: Ide nézz, ne oda!
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra