divattrend – idegen szavak toldalékolása

2006. 09. 28.

Kérem, segítsenek kiigazodni az idegen nyelvű személynevek (keresztnév + vezetéknév, ill. keresztnév és vezetéknév külün-külön) írásos toldalékolásában (pl.: Brad Pitt-tel?, Braddel? Angelina-val? Pavarottival? Aniston-nal? Jenniferrel?) és a külföldi helységnevek ragozásában (pl.: Sidney-ben? Sidney-t?, New York-ba?). Továbbá szeretném megkérdezni, hogy a „divattrend” szót egybe vagy külön kell írni. Jól gondolom-e, hogy egybeírjuk?

A divattrend szót egybe kell írni.

A toldalékolásról szóló kérdéséhez figyelmébe ajánlom A magyar helyesírás szabályai c. akadémiai kiadvány megfelelő pontjait: 163., 217. pont.
A példának megadott nevek írása: Brad Pitt-tel „217. (c) A mássalhangzót jelölő kettőzött betűre végződő idegen tulajdonnevekhez az azonos betűvel kezdődő magyar toldalékot (s így a -val, -vel és a -vá, -vé rag megfelelő alakját is) kötőjellel kapcsoljuk, hogy a név alapformája világosan kitűnjék: Mann-nak, Tallinn-nál, Scott-tól, Falstaff-fal, Grimm-mel, Scott-tal stb. [Vö. 94., 163. c)]”, illetve Braddel; Angelinával, Pavarottival, Anistonnal, Jenniferrel.

New Yorkba (215. pont – általában kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékot), az -i képzőről a 217.b pont szól.
A Sydney toldalékos alakjait az határozza meg, hogy a szó kiejtve -i-re végződik, melyet írásban a magyarban szokatlan betűkapcsolat fejez ki (-ey), ekkor kötőjellelel írjuk a toldalékokat: Sydney-ben. (Helyesírás; Osiris Kiadó, 2004, 275. o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra