történelmi intézménynevek helyesírása

2006. 10. 16.

Az 1950-es évek magyar történelmével foglalkozván az intézménynevek helyesírásával kapcsolatosan több kérdés is felmerült. Hogyan írjuk az egyes minisztériumokhoz tartozó osztályokat,illetve főosztályokat? Csak a kezdőbetű nagy vagy minden tag? pl.:Begyűjtési és termeltetési főosztály vagy Begyűjtési és Termeltetési Főosztály. Továbbá az egyes megyei szervek esetében is bizonytalanok vagyunk. Mikor, s az intézménynév mely tagjai nagybetűsek? pl.:a Pest Megyei Tanács VB Begyűjtési Osztálya ez így legjobb tudomásom szerint helyes, de későbbi említések során, ha csak azt akarom írni, hogy Begyűjtési Osztály vagy begyűjtési osztály vagy Begyűjtési osztály a helyes, ugyanis ezen formulák mindegyikével találkozhatunk a szakirodalmakban.
Hasonló a probléma a több tagból álló osztályoknál: Terv-és Statisztikai Osztály, Oktatási és Népművelési Osztály…?

A helyesírási szabályzat 189. szabálypontja foglalkozik az intézmények alárendelt egységeinek helyesírásával.
Három fő esetet különböztetnek itt meg:
1. intézmény mint főhatóság alárendelt intézményei (tagjai nagy kezdőbetűsek, kivéve a névelőket és a kötőszókat; pl. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar);
2. intézményen belüli nagyobb szervezeti egység, testület (neve írható intézménynévszerűen, ha az egyediséget akarjuk érzékeltetni; pl. Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék);
3. intézmények azonos rendeltetésű, kisebb egységeinek típusra utaló megnevezései (az alegységek neve kis kezdőbetűs; pl. Bölcsészettudományi Kar gondnoksága).

Az Osiris Kiadó Helyesírás című kötetét idézem: „A szabály elméletben világosnak tűnik, gyakorlatban nagy gondot okoz, hiszen az intézményi alegységek helyes rögzítéséhez nem nyelvi háttértudásra van szükség, hanem az adott intézmény szervezeti felépítését, valamely bizottság, szervezet működési hátterét kell ismerni. Nem véletlen, hogy az alegység-megnevezések írásmódjában terjed a nagy kezdőbetű használata. Az intézménynévi és a nem intézménynévi csoport közötti határ nem húzható meg élesen.” (Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó, 2004, 219.)

Mindezek alapján (de a szervezeti felépítés ismerete nélkül) a nagybetűs írásmódot javasolom: Begyűjtési és Termeltetési Főosztály; Pest Megyei Tanács VB Begyűjtési Osztálya; Terv- és Statisztikai Osztály; Oktatási és Népművelési Osztály.
A későbbi, nem egyediesítő említések során javasolt kisbetűvel kezdeni e szavakat (l. helyesírási szabályzat 188. szabálypontjának d) alpontja).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra