intézményi egységek neve

2006. 10. 30.

Kérem szíves válaszukat az alábbi kérdésben:
Társaságunknál különböző egységek vannak, s nem vagyunk benne biztosak, kis vagy nagy kezdőbetűvel kell-e írni a megnevezések tagjait. Pl. Személyügyi osztály vagy Személyügyi Osztály, Vízellátási üzemmérnökség vagy Vízellátási Üzemmérnökség, Beruházási iroda vagy Beruházási Iroda, stb.

Az AkH. 189. pontja alapján az intézmények alárendelt egységeinek nevét az alábbiak szerint írjuk:

a) Az egy intézménynek mit főhatóságnak alárendelt intézmények nevét is csupa nagy kezdőbetűvel írjuk, pl. Műszaki Kémiai Kutatóintézet (az MTA-nak alárendelve) stb.

b) egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység, testület stb. neve csak akkor írandó nagy kezdőbetűkkel, ha az egyediség érzékeltetésére szükség van, pl. Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya (MTA) stb.

c) Az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusmegnevezései kis kezdőbetűsek: a Kossuth Nyomda kereskedelmi osztálya, a Bölcsészettusományi Kar gondnoksága stb. Önmagukban említve is kisbetűsek (pl. feljegyzés a jogi csoportnak stb.).

A fentiekhez az Osiris-helyesírás azt fűzi hozzá, hogy az intézménynévi és a nem intézménynévi csoport közötti határ nem húzható meg élesen, sok esetben nem nyelvi háttértudás is szükséges a helyes írásmód kiválasztásához. Ezért az alegység-megnevezések esetében is terjed a nagy kezdőbetűs írásforma (de akkor minden tag nagy kezdőbetűs!).

A fentiek alapján tehát vagy a személyügyi osztály stb., vagy a Személyügyi Osztály stb. alakokat javaslom.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra