úgy, mint

2006. 10. 30.

Helyes-e az úgy – – – mint kettős kötőszó használata? (Úgy az elvtársnők, mint az elvtársak). Igaz, 50 éve tanultam magyar nyelvtant, akkor helytelenítették, és a mind – mind kettős kötőszó alkalmazását tartották helyesnek.

Több szótár, nyelvkönyv alapján a következő foglalható össze:
Kétségkívül létező forma az úgy -, mint – páros kötőszó. Helyességét vitatják, mert idegenszerűségnek (germanizmusnak) minősítik az összefoglaló kapcsolatos viszony kifejezésére. Helyette a mind -, mind – kötőszót ajánlják (pl. Nyelvművelő kéziszótár, Grétsy László és Kemény Gábor szerk. Tinta Kiadó, 2005, 375. o.; Értelmező kéziszótár 2., átdolgozott kiadás, Akadémiai, 2003, 1389. o.).
Figyelmébe ajánlom az e témáról szóló cikket: http://www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=6421
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra