Nyugat-Dunántúl régió

2006. 11. 03.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség marketingeseként gyakran kerülünk nehéz helyzetbe, amikor a régiókkal kapcsolatos kiadványokat, információs anyagokat, előterjesztéseket állítunk össze. Az ügynökség alapító okiratában tiszta nagybetűvel szerepelt a szervezet neve, ma már (remélem jó gyakorlatot követve) Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség az elnevezésünk. Ismereteim szerint a Nyugat-dunántúli régió a helyes elnevezése a 3 nyugat-dunántúli megyét magába foglaló tervezési-statisztikai régiónak (s nem Régiónak). Kérem, hogy javítsák ki az általam említett regionális kifejezéseket, s röviden magyarázzák el a használatukhoz kötődő szabályokat!

Ügynökségük nevének írása helyes: ha egy intézménynév egy kötőjeles, alapalakjában nagy kezdőbetűs földrajzi nevet (Nyugat-Dunántúl) tartalmaz melléknévi alakban (nyugat-dunántúli), akkor az intézménynévben csak az első elem nagybetűs: Nyugat-dunántúli…
(Helyesírás, Osiris Kiadó, 216. o.)

Második kérdése a régiók írására vonatkozik. A történelmi és a mai országrésznevekben a közszói tagot kisbetűsen különírjuk: Nyugat-Dunántúl régió. (Helyesírás, Osiris Kiadó, 203. o.; 1225-26. o.)

Kiegészítés 2011. március 16-án:

A régiók helyesírásában sokáig két változat élt egymás mellett: a “Közép-Magyarország régió”, illetve (-i képzővel, kis m-mel) a “Közép-magyarországi régió” típusú. A Földrajzinév-bizottság 2010. júniusi határozata azonban az előbbi mellett foglalt állást (http://www.vm.gov.hu/main.php?folderID=2235&articleID=16477&ctag=articlelist&iid=1), tehát a javasolt írásmód: “Nyugat-Dunántúl régió” (és a többi régiónál is végig ennek mintájára, -i nélkül, két nagybetűvel, kivéve ezt az egyet: “Budapesti agglomeráció”).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra