prediktál

2006. 11. 07.

Azt kérdezném, hogy helyes-e a prediktál szó használata az angol predict ige fordításaként?

Elöljáróban: az Idegen szavak és kifejezések szótára ilyen szóalakot nem tartalmaz, csak a predikció és a prediktív található meg benne.

A végső soron latin eredetű (praedictus a praedicere ‘jósol, előrejelez’ igéből) prediktál alak a magyar fül számára kissé szokatlan lehet, hiszen a képzője nem követi a magánhangzó-illeszkedés szabályait. Ez azonban nem példa nélküli jelenség nyelvünkben. Több esetben a latin alapalak (a gyakori -are végű igék) volt a mintaadó, de ezt a mintát nem -are végződésű latin eredetű műveltségszavakra is kiterjeszthette a nyelvérzék, és nem csak a magyar nyelvben, például az invesztál, skribál, konveniál stb. igék esetében (holott ezek főnévi igeneves alakjai a latinban az investire, scribere, convenire).

A magánhangzó-illeszkedés elmaradása sok esetben éppen a szó idegen eredetét jelzi, gondoljunk csak a keccsöl, überol stb. szavakra.

A fentiek alapján tehát a prediktál lehetséges alak a magyar nyelvben, ám használatát csak akkor javasolnánk, ha már legalább valamelyik szaknyelvben el nem terjed. Igen jó megfelelői addig is a megjósol, előrejelez, előrevetít stb. igék.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra