fogvatartott, jó hírnév

2006. 11. 29.

Kérem a segítségüket a fogva tartott (vagy fogvatartott) helyesírását illetően, ha a fogoly, büntetés-végrehajtási intézetben büntetését töltő személy szinonimájaként használjuk.

Kérem a segítségüket a jó hírnév (vagy jóhírnév) megsértésének helyesírását illetően, ha azt mint jogi meghatározás szeretnénk használni.


A „fogva tartott” eredetileg, melléknévi igenévként különíródna, de abban az esetben, amit Ön kérdez, a „fogoly” szinonimájaként már főnévként áll, megváltozik a szófaja, ezért (a szabályzat 136. pontja alapján) egybeírjuk: „fogvatartott”.

A „jó hírnév” kifejezés sem a Magyar helyesírási szótárban, sem az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötetében nem szerepel. Az egybeírás elsődleges indoka a jelentésváltozás lehet, amit a nyelvészek és a jogászok közösen állapíthatnak meg. Én ebben az esetben nem látok ilyen mértékű jelentésváltozást, és amíg nem születik ellenkező értelmű határozat, addig a 107. b) pont alapján a különírás javasolható. Ami még bizonyos kifejezéseknél az egybeírást indokolhatja, az a kialakult szokás, a hagyomány elve lehet (vö. 107. c) pont); ennél a szónál azonban a Magyar Nemzeti Szövegtár több mint 180 millió szavas állománya sem mutat ilyen irányú meggyökeresedett szokást: a „jó hírnév” alak 123-szor, a „jóhírnév” pedig mindössze 6-szor fordul elő benne. Ezek alapján tehát a különírást javaslom.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra