internetes összetételek

2006. 11. 29.

Kérem a követekező szavak helyesírási tisztázását. Előre is tisztelettel megköszönöm.

internet-elérés, internet elérés vagy internetelérés (mint webes kapcsolat létesítése szolgáltató által)

internet-hozzáférés, internet hozzáférés vagy internethozzáférés (mint webes kapcsolat létesítése szolgáltató által)

internet elérési pont, internet elérési-pont, internetelérési pont (mint a webes kapcsolat létesítésére szolgáló hely vagy eszköz)

A különírás a kérdezett szavaknál kizárható, mivel mindhárom szerkezet (a „pont” szót leszámítva) összetétel: itt ugyanis ‘az internetnek az elérése’, ‘az internethez való hozzáférés’ fogalmak rag nélküli kifejezéséről van szó (l. a 95. és a 104. pontot a ragelhagyásról), és ez a különírást nem teszi lehetővé. Az egybeírás és a kötőjeles írás közül pedig a 138. pont segít választani. E szerint csak akkor használunk kötőjelet, ha két feltétel egyszerre teljesül: az összetétel legalább 3 tagú és legalább 7 szótagos. A ragok és a jelek ilyenkor nem számítanak bele a szótagszámba, a képzők azonban igen. Az igekötők közül pedig csak az számít önálló tagnak, amely legalább két szótagos (mint itt a „hozzá-„).

Maga az „internet” szó egytagúnak minősül. Az „internetelérés” tehát 2 tagú és 6 szótagos, egyik feltétel sem teljesül, ezért egybeírjuk. Az „internet-hozzáférés” 3 tagú és 7 szótagos, mindkét feltétel teljesül, így kötőjellel írjuk. Az „internetelérési” szó 2 tagú és 7 szótagos, csupán az egyik feltétel teljesül, úgyhogy ismét egybeírjuk.

Reméljük, hogy a hivatkozott szabály alapján más hasonló kérdéseire is választ talál. Ha kétsége támad, a konkrét alakokat a „Magyar helyesírási szótár”-ban vagy az Osiris Kiadó „Helyesírás” c. kötetében is megtalálhatja: mindkettő bőséges példaanyaggal szolgál.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra