csinovnyikszemlélet

2007. 01. 24.

Több szó, illetve kifejezés helyes írásmódját szeretném megkérdezni.
Az első lenne a csinovnyikszemlélet: egybe- illetve külön írandó-e.
MSZP-SZDSZ-koalíció (illetve egyéb nevekkel): a két párt neve között nagykötőjel van, kell-e kötőjel a koalíció elé?
A „maga rendkívül tiszteletreméltó módján” kifejezésben a tiszteletre méltó egybe- vagy külön írandó?
Az Ozirisz Helyesírás szerint az NB I. így helyes, ezek szerint az „NB I.-ben” kifejezésben is van pont?
Jól gondolom, hogy az „újraformálódó csapat” kifejezésben az újraformálódó egy szó?
„valamilyen csoda módon megmenekültek”: csoda módon két szó?
És még egy utolsó kérdés: egybe- vagy külön kell-e írni a manőverező képességet?
Remélem nem baj, hogy ennyi kérdéssel rabolom az idejét.

a) A „csinovnyikszemlélet” egybeírandó, mert csinovnyikszerű szemléletet jelent, tehát szóösszetétel. Áttekintő jelleggel a 95., konkrétabban a 129. pontot ajánlom figyelmébe.
b) Az „MSZP–SZDSZ-koalíció” (vagy más nevekkel): igen, nagykötőjel kell a két párt neve közé, a „koalíció” szó elé pedig kötőjel. A nagykötőjelet a 263. b) pont indokolja (tulajdonnévi jellegű betűszó). Mivel itt is összetételről van szó (az illető pártoknak a koalíciója: birtokos jelzős kapcsolat), a kötőjel sem maradhat el, l. 128. c), ill. 140. b).
c) A „maga rendkívül tiszteletreméltó módján” kifejezésben a „tiszteletre méltó” szókapcsolat egybeíródik; a „nagyon tiszteletreméltó” formát az Osiris-féle Helyesírás is említi (1388. o.). A kifejezés ilyenkor melléknevesül, szófajt vált, ez indokolja az egybeírást a 136. pont alapján.
d) Igen, az „NB I.-ben” kifejezésben is van pont. A 290. pont értelmében a kötőjel előtti pont csak a keltezésnél tűnik el, minden más esetben megmarad.
e) Igen, az „újraformálódó csapat” kifejezésben az „újraformálódó” egy szó, hiszen nem azt jelenti, hogy „ismét megformálódó” (az „újra” határozószói jelentésében), hanem hogy „újjáalakuló”, tehát itt az „újra” igekötői szerepű. A 131. a) és e) pontot ajánlom figyelmébe.
f) Ha átfogalmazzuk a „csodamódon” szerkezetet, mint pl. „csodaszerű módon”, látható, hogy ez is összetétel, tehát egybeíródik, szintén a 129. pont alapján. (A „csoda” főnév különírása csak minőségjelzői értelemben képzelhető el, pl. „csoda finom”, vö. 114. a).)
g) A „manőverezőképesség” a 112. szabálypont értelmében egybeíródik. Az Osiris-féle Helyesírásban is megfigyelheti a „képesség” szócikkében, hogy ha az első tag egyelemű melléknévi igenév (mint a „manőverező”), az összetétel egybeíródik, ha pedig többelemű melléknévi igenév (pl. „ellenőrző”), olyankor különírjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra