switch

2007. 01. 28.

A „Switch” angol eredetű szó átment a magyar szóhasználatba. Sokféle ragozási mód található a legkülönbözőbb irodalomban.

Hogyan írjuk helyesen az említett szót eszközhatározós esetben, tehát a -val/-vel raggal? A szövegben nagybetűvel vagy kisbetűvel írjuk?

A nagybetű vagy kisbetű attól függ, hogy tulajdonnévre vagy köznévre utal-e a kifejezés.

Az utolsó hangja a magyarban „cs”-vel jelölt hang, amely megfelel az utolsóként szereplő betűkapcsolatnak, tehát ragozott formának a „switchcsel” alakot javaslom, a szabályzat 215. és 216. b) pontja alapján. Hasonló elvek vonatkoznak tehát rá, mint a magyar tulajdonnevekre: „Babitscsal”, „Madáchcsal” (163. b) pont).

Kötőjelre akkor lenne szükség, ha néma betűre, illetve bonyolult vagy írásrendszerünkben szokatlan betűkapcsolatra végződne, l. a 217. a) pontot. Annak megítélése, hogy mit nevezünk „szokatlan” betűkapcsolatnak, bizonyos mértékben hagyomány kérdése is. Véleményem szerint ha a „ch” nem számít ilyen téren szokatlannak (pl. „greenwichi”), és az „sch” sem az (pl. „Boschsal”), akkor a „tch”-t sem szükséges annak tekintenünk. Az Osiris-féle Helyesírásban nem találtam nyomát konkrét eligazításnak a „tch”-t illetően (275–276. o.), de a példák alapján az egybeírást javasoljuk. Annál is inkább, mivel a „cs” magyar olvasók számára jól elkülönül a megelőző betűktől, tehát kiolvasáskor sem igen okozhat félreértést.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra