szomszédai ~ szomszédjai

2007. 02. 10.

A „szomszéd” szó toldalékolt alakjait szeretném tudni: „szomszédai” vagy „szomszédjai” Írásban minden világos, csak a kiejtésben hangzik nagyon idegenül az utóbbi.

A birtokos személyjel egyes szám harmadik személy több birtokot kifejező toldaléknak két változata az -ai/-ei és a -jai/jei. Általában a szótő végződése határozza meg, hogy melyik változatot használjuk. Magánhangzó esetén a -ja/-je, a legtöbb mássalhangzóra végződőeknél az -a/-e, (pl. az -s, -sz, -z, -zs, -c, -cs, -dz, -dzs, -l, -m, -ny, -ly végűeknél), a többi mássalhangzó után a -ja/je. Vannak ingadozó alakok is, mint pl. a szomszéd. A szóhoz egyes szám harmadik személyben szabályosan a -ja kapcsolódik, tehát szomszédja, ezt a toldalékos formát tartalmazza a Magyar Helyesírási szótár és az Osiris Helyesírás is. A több birtokot jelentő végződés azonban mindkét változatban előfordul, a Magyar Nemzeti Szövegtár adatai szerint a szomszédai alak sokkal gyakoribb. Mind írásban, mind kiejtésben mindkét alak létezik, a szomszédjai [szomszéggyai] kiejtés „idegensége” abból származhat, hogy e változat ritkább.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra