jácc

2007. 03. 23.

Medöbbenéssel vettem tudomásul, hogy a kereskedelmi csatornákon futó Fanta üdítő reklámjában a „játssz” magyar szót a következő írásmóddal jelenítették meg: JÁCC.

Szeretném elmondani, hogy elképesztőnek találom, hogy a magyar helyesírás ilyetén súlyos megcsúfolása megjelenhet egy reklámban, ami a médiumokon keresztül gyerekek százezreihez jut el. Ha ez megtörténhet, akkor nem szabad csodálkoznunk a felnövő nemzedék elképesztően rossz helyesírásán. Tisztában vagyok azzal, hogy mindez úgymond „poénból” történt, de én ezt egyáltalán nem találom mulatságosnak. Azt is tudom, hogy pl. az USA-ban a szavak fonetikus megjelenítése (pl. for you – 4 U) szinte mindennapos, de meg is lehet nézni az amerikaiak helyesírását. Mi, akik külföldiként tanultuk a nyelvüket, sokkal pontosabban írunk angolul, ezt számtalanszor tapasztaltam!

Szép magyar nyelvünk megőrzése érdekében törvény született, hogy az üzletek, éttermek angol elnevezését, feliratait kötelező magyarra cserélni. Szerintem ugyanezen okból meg kellene tiltani a fent említett jellegű viccelődést is a magyar nyelvvel, főleg olyan médiumokban, amelyek emberek millióihoz érnek el.

Megértem megdöbbenését. A válaszomban mindenekelőtt hadd pontosítsam az Ön által írottakat. Az Országgyűlés 2001. november 27-én nem úgy fogadta el a felirattörvényt, hogy le kell cserélni az üzletek stb. idegen nyelvű feliratait. A törvény nem kizáró, hanem kiegészítő: tehát magyarul is fel kell tünteni az idegen szót, egyebet.
Nem ismerem azt a reklámot, amely a „jácc” szót feltehtően szándékosan írja ki hibásan. Személyes véleményem az, hogy valóban ronthatja a közhelyesírást, főleg a diákokét. (Ha idézőjelben volna szó, némileg enyhítene a problémán, de meg nem oldaná.)
Hasonlít ez a szándékos helyesírási hiba ahhoz a reklámhoz, amelyben több sz-szel írták a „plusz” szavunkat. Kétségtelen, abban jobban észrevehtő volt a szándékosság, hiszen három sz nem szereplehet egymás mellett a magyar nyelvben.
A helyesírási törvény bevezetését nem tartom kivitelezhetőnek, ugyanakkor irodánk hatáskörét is meghaladja ez a javaslata. Hadd ajánljam figyelmébe Grétsy László Siráj és király című cikkét, az Édes Anyanyelvünk folyóirat 2005. évi februári számának címlapján olvasható.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra