mozaikszó, dátum

2007. 04. 22.

A kollégáimmal azon vitatkozunk, hogy a ballagási meghívón, valamint az érettségi tablón pl. a 2003-2007 évszám/időtartam megjelölést hogyan írjuk helyesen: kell-e pontot rakni a 2007 évszám után (ha kell, akkor miért), avagy nem (akkor annak mi a magyarárata)?
Hasonló okok miatt vitatkozunk az intézmény elnevezésében szereplő mozaikszó miatt is. Iskolánk hivatalos nevében szerepel a Baranya Megyei Önkormányzat (mint fenntartó) neve is, ezt általában rövidítve használjuk az intézmény konkrét neve előtt. Kérdés az, hogy mozaikszóként használva kell-e az egyes nagy betűk után pontot tenni, avagy nem. Szerintünk a lehetséges két variáció:
– B.M.Ö.
– BMÖ
Melyik a helyes, és miért, feltéve, hogy ez a ballagási meghívón, ill. a tablón, vagy akár hivatalos levélben szerepel.

Ha címlapra, ballagási meghívóra vagy érettségi tablóra, tehát kiemelt helyzetbe kerül az évszám, akkor nem kell utána pontot tenni (l. az Osiris-helyesírás 416. oldalának utolsó bekezdését). A két évszám közé viszont a valemettől valameddig tartó viszonyt jelölő nagykötőjelet kell tenni:
X. Y. Gimnázium
XII. A
2003–2007

Mivel a többtagú intézménynevekre a magyarban nem a valódi rövidítésformák a jellemzők, hanem az orosz mintára a magyarban is kialakult szóalkotási mód, a mozaikszó-alkotás (l. Osiris-helyesírás 372. oldal), ezért a Baranya Megyei Önkormányzat nevének helyes rövid alakja: BMÖ (a B. M. Ö. forma a magyarban nem, csak az angolszász nyelvekben használatos rövidítési forma).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra