képzavar és ikes igék

2007. 04. 24.

1. Mi annak a nyelvi hibának a neve, (ha van egyáltalán), ha egy szólást, a szólás jelentésével összekeverve rosszul használunk, pl „kemény dió” kb. nehéz feladat -> és ebből beszédben „nehéz dió” lesz.

2. A másik az ikes igek ragozásával kapcsolatos. Elfogadható alak az „iszok”, „játszok” (iszom, játszom helyett) stb.? (Tíz-, sőt százezres
nagyságrendben lehet találni ilyen szavakat az interneten, tehat az anyanyelvi beszélők használják.)

1. A leírt nyelvi jelenséget képzavarnak nevezzük. Bódi Zoltán kollégánk meghatározása szerint „a képzavar mint stílushiba akkor lép fel, ha egymással összeegyeztethetetlen vagy egymással ellentétes képi jelentésű kifejezéseket kapcsolunk össze. Képzavaros kifejezések rendszerint köznyelvi hasonlatokban vagy metaforákban szerepelnek”.

2. Az ikes igékről: Nem minden ikes igéhez lehet -m ragot kapcsolni: internetezek, mobilozok, hazudok, elbújok. Az ikes igéknek négy csoportját különbözteti meg a leíró nyelvészet, és így toldalékolásuk sem egységes. Az Ön által felsoroltak mind szabályos ikes igék, amelyeket a választékos stílusban -m raggal látunk el egyes szám 1. személyben. A beszélt nyelvben viszont általános és igen természetes a -k toldalék. Mai felfogásunk szerint ez nem is tekinthető súlyos hibának, inkább nyelvváltozatbeli és stíluskülönbség. Főleg igényes írásbeli műfajokban és választékos szóbeli helyzetekben képzelhető el a hagyományos és a hagyományosan szabályos -m.
Az eszem, iszom, lakom mellett úgyszintén helyes a fürdöm, és ugyanannyira fogadható el (vagy nem fogadható el) a fürdök, mint az eszek, iszok, lakok. Ez azt jelenti, hogy azonos toldalékolási csoportba tartoznak.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra