szinusztétel, háromszög-egyenlőlenség, implicitfüggvény-tétel

2007. 04. 27.

Úgy tudom, hogy ha egy matematikai tétel egy személy nevéhez kapcsolódik, akkor kötőjellel kell azt leírnunk, pl.: Pitagorasz-tétel, Abel-tétel. Hogyan kell leírni akkor, ha a tétel szó egy köznévhez, esetleg egy jelzős köznévhez kapcsolódik? Pl.: koszinusz-tétel, háromszög-egyenlőtlenség, implicit függvény tétel (implicit függvényekről szóló tétel).

Valóban, a tulajdonnév és a köznév kapcsolatát (hogy jelezzük az összetételhez hasonló jellegét) kötőjellel kapcsoljuk: Pitagorasz-tétel.

Ha a ‘tétel’ szó egy másik köznévhez kapcsolódik, a szóösszetételt egybeírjuk: szinusztétel.

Ha a szóösszetétel legalább három tagból áll és több mint hat szótagos, akkor kötőjellel írjuk: háromszög-egyenlőlenség.

A harmadik kérdezett szó esetén pedig a mozgószabályt alkalmazzuk: ha egy különírt kapcsolathoz olyan utótag járul, amely mindkét tagra vonatkozik, akkor az egyébként különírt részt egybeírjuk, az utótagot pedig kötőjellel kapcsoljuk hozzá: implicitfüggvény-tétel (l. helyesírási szabályzat 139. pont).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra