maliak

2007. 05. 04.

Kérem segítsen ki az „i” képzős forma helyes többes számba tételével kapcsolatban:
Pl.: Afrika – afrikai – afrikaiak
vagy Niger – nigeri – nigeriek

Az „i” után miért van „a” vagy „e” betű a többes szám „k”-ja előtt? Van-e olyan eset, amikor nem kell kirakni, és ha van, mi a szabálya?
Illetve az „i”-re végződő nevű helységek (pl.: Mali) esetében hogyan képzek többes számot?
Mali – mali – maliak?

A kérdéses ‘e’ vagy ‘a’ hangot a nyelvtanban előhangzónak nevezzük. Kettős szerepe van: egyrészt jelenlétével testesebbé, kiemeltebbé teszi a toldalékot; másrészt a kiejtést is megkönnyíti (Keszler Borbála szerk. Magyar grammatika. Budapest, 2000. 45. oldal).

A -k többesjel a, e előhangzóval kapcsolódik némely i-re végződő tőhöz.
A magyar magánhangzó-harmónia (vagyis a szó magas / mély / vegyes hangrendje) dönti el, hogy a kötőhangzó mély (a) vagy magas (e) változata kerül-e a szóalakba.
Így: maliak.

Kötőhangzó nélküli változatot nem találtam az i-re végződő tulajdonnevek -i képzős változatának többes számában. Hosszabb listát ezekről az alakokról az Osiris Kiadó Helyesírás című kiadványában találhat (Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris, 2004. 59. oldal).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra