-lak, -lek

2007. 05. 07.

Mely nyelvekben létezik még az egyes szám első személyű alany (én) egyes- és többes szám 2. személyű tárgyas személyes névmásra (téged, titeket) vonatkozó igeragja, a -lak,-lek? Én a vogul nyelvről tudok, de az sem biztos.

Két internetes forrás is arra utal, hogy a vogul csak a tárgy számával egyeztet, nem a személyével:
http://listserv.linguistlist.org/cgi-bin/wa?12=ind9911a&L=lingtyp&D=1&F=&S=&P=1281
„He then contrasts Hungarian with Vogul and Ostyak (p. 180), where the
verb agrees with the definite object in number, rather than person.”

http://ling.uni-konstanz.de/pages/home/nikolaeva/papers/agro.pdf
„In Ob-Ugrian (Honti 1984, Kálmán 1965), the objective conjugation forms
contain the OM and SM, the OM indicating the number of the object (but
not the person).”

Ugyanezt erősíti meg A világ nyelvei (Akadémiai, 2000) c. kötetnek a
vogul nyelvről szóló cikke: „A tárgyas ragozásban más-más igesor használatos, ha az igének egy, két vagy több tárgya van: …” A második személlyel való esetleges egyezésről nincs említés a szövegben.

A második személyű tárgyra utaló személyrag meglétére tehát nem találtunk
forrást semmilyen más nyelvre a magyaron kívül, legföljebb a vogult lehet talán cáfolni.

A kérdéskör további kutatást igényel, amelyhez az alábbi segítséget tudjuk adni: http://en.wikipedia.org/wiki/Polypersonal_agreement
valamint: meg lehet nézni a hivatkozott nyelvek szócikkét A világ nyelveiben.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra