tudtam volna-e

2007. 05. 07.

Kérdésem a következő: hová kerül az -e?

Nem tudom, hogy meg tudtam volna-e tenni gyalog az utat egészen Budapestig.

„tudtam-e volna” vagy „tudtam volna-e”?

Az -e kérdőpartikula (régi nyelvtanban kérdőszócska) a mondatban általában a főhangsúlyos részt és az állítmányt tartalmazó részhez, azaz többnyire az állítmányhoz csatlakozik. Nem normatív esetben a puszta főhangsúlyos elemhez kapcsolódik. (Magyar grammatika. Szerk.: Keszler Borbála. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000: 277.)

A példamondatban a ‘tudtam volna’ a mondat állítmánya, amelyben a feltételes mód jelét egy igei segédszó (volna) veszi fel. Mivel az igei segédszó kapcsolata az igével olyan szoros, hogy szórendje az igéhez viszonyítva kötött, mindig az ige mögött áll, és más szavakat nem enged maga elé (MGr. 256.), az -e partikula az igei segédszóhoz kapcsolódik: meg tudtam volna-e tenni.
(l. még: Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó, 2004. 618. oldal)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra