térkép-animáció, varázsvilág, interjúsorozat, karakter-útmutató

2007. 05. 30.

Hogyan írjuk azokat a szavakat, amelyek hármas összetételűek és kevesebb, mint hét szótagosak, de „furán néznének ki” egybeírva? A következő szavaknak mi a helyes írásmódja: térkép-animáció, varázs-világ, interjú-sorozat,karakter-útmutató.

Még azt megkérdezném, hogy a „Na de most!” felkiáltásnál nem szükséges a „na” és a „de” közé vesszőt rakni?

A szabályzat nem rendelkezik külön a „fura kinézetű” szavak egybe- vagy kötőjeles írásáról, mert ez némiképp szubjektív. Egyetlen helyen utal ilyesféle szempontra, a 262. b) pont alatt: „Szokatlan, alkalmi szóösszetételeknek kötőjeles írása a költői nyelv kifejezőeszköze: rőzse-dalok, gyémánt-hitemet, köd-gubában, bogáncs-szívem, kő-iszonyatját, rokon-őrtüzek stb.” Ez azonban, mint az idézet is írja, és a példákból is kitűnik, a költői nyelvre jellemző.

A kérdezett szavak írásmódja az alábbi (a 138. pont alapján):
„térkép-animáció” (7 szótag, 3 tagú, mivel a „tér|kép” kételemű)
„varázsvilág” (4 szótag, 2 tagú)
„interjúsorozat” (6 szótag, 2 tagú)
„karakter-útmutató” (7 szótag, 3 tagú, mivel az „út|mutató” kételemű)

A magam részéről a „varázsvilág” és az „interjúsorozat” egybeírását nem érzem fura kinézetűnek, épp ellenkezőleg.

A „Na de most!” felkiáltásnál a vesszőhasználat elvileg a hangsúlyozástól függ [l. 260. b)], gyakorlatilag viszont természetesebbnek találom azt a formát, amelyben a „de” előtt nincs megszakítás, tehát a vessző nélküli alakot javaslom.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra