mobil posta, mobil vécé

2007. 05. 31.

Mobil posta, mobil vécé – külön- vagy egybeírandó?

Az egybeírás olyankor indokolt, ha az első szó főnévi szerepű (esetünkben a „mobiltelefon” rövidült alakja), és a másik főnév ezzel képez összetételt, vagy ha a szó szerinti jelentéshez képest jelentésváltozás történt [107. b)], illetve ha előtagról van szó. (A „mobiltelefon” szónál is jelentésváltozásról beszélhetünk, hiszen a hagyományos telefonnak is létezik hordozható változata, a „mobiltelefon” viszont egy más rendszerben működő telefonra utal.)

A kérdezett szavaknál azonban nem látok efféle jelentésmódosulást: a „mobil” szó melléknévként áll, ‘mozgatható’, ‘elmozdítható’ értelemben szerepel bennük, tehát az Osiris-féle Helyesírásban említett „mobil állomás”, „mobil benzinkút”, „mobil eszköz” mintájára (1072. o.) a „mobil posta” és a „mobil vécé” kapcsolatoknál is a különírást javaslom. (A különírással ráadásul elkerülhető, hogy a „mobiltelefon” rövid alakjának valamiféle összetételére gondoljunk.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra