mobil posta, mobil vécé

2007. 05. 31.

Mobil posta, mobil vécé – külön- vagy egybeírandó?

Az egybeírás olyankor indokolt, ha az első szó főnévi szerepű (esetünkben a “mobiltelefon” rövidült alakja), és a másik főnév ezzel képez összetételt, vagy ha a szó szerinti jelentéshez képest jelentésváltozás történt [107. b)], illetve ha előtagról van szó. (A “mobiltelefon” szónál is jelentésváltozásról beszélhetünk, hiszen a hagyományos telefonnak is létezik hordozható változata, a “mobiltelefon” viszont egy más rendszerben működő telefonra utal.)

A kérdezett szavaknál azonban nem látok efféle jelentésmódosulást: a “mobil” szó melléknévként áll, ‘mozgatható’, ‘elmozdítható’ értelemben szerepel bennük, tehát az Osiris-féle Helyesírásban említett “mobil állomás”, “mobil benzinkút”, “mobil eszköz” mintájára (1072. o.) a “mobil posta” és a “mobil vécé” kapcsolatoknál is a különírást javaslom. (A különírással ráadásul elkerülhető, hogy a “mobiltelefon” rövid alakjának valamiféle összetételére gondoljunk.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra