munkásnegyed, zsidó negyed

2007. 07. 10.

Kérem, világosítsanak fel, miért írjuk a munkásnegyedet (munkások lakják) egybe, a zsidó negyedet (zsidók lakják) külön.

A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai, 2000) 128. c) pontja szerint a jelöletlen, azaz személyrag nélküli birtokos jelzős összetételek tagjait mindig egybeírjuk, pl. iskolaorvos, rigófészek. Ezek alapján egybeírandó a munkásnegyed. A népnevek azonban kettős szófajú szók, főnevek és melléknevek is lehetnek. Adott esetben a zsidó a negyeddel minőségjelzős szerkezetet alkot, tehát melléknévként különírjuk, pl. kínai negyed, török negyed.
A gyakorlat azonban ellentmondásos, ugyanis az interneten a találatok túlnyomó részében egybe van írva a zsidó negyed, míg az Osiris Helyesírásban különírják.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra