vám- és pénzügyőrség

2007. 08. 29.

Az alábbi kérdésekben kérném a segítségüket:
1. Az állami szervek neveit mikor kell kisbetűvel és mikor naggyal írni? Konkrétan a Vám- és Pénzügyőrség vagy vám- és pénzügyőrség a helyes, ill. ha mindkettő, akkor mikor melyik?
2. Az állami szerveken belüli főosztályok/osztályok neveit tudomásom szerint kizárólag nagy betűvel helyes írni (pl. Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jogi és Igazgatási Főosztály). Helyes lehet-e valamilyen környezetben a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága jogi és igazgatási főosztály írásmód? Pl. helyes-e „Feljegyzés a jogi és igazgatási főosztály részére” vagy itt is mindig nagy kezdőbetűvel kell a szervezeti egységet írni.
3. A szerve vezetőjének helyettesét „országos parancsnok helyettes” vagy „országos parancsnok-helyettes” formában kell helyesen írni?

1. Az intézmények nevének helyesírásában a fő szabály az, hogy „A hivatalok, társadalmi szervezetek, oktatási intézmények, tudományos intézetek, szövetkezetek, vállalatok és hasonlók többelemű hivatalos, cégszerű nevében — az és kötőszó, valamint a névelők kivételével — minden tagot nagybetűvel kezdünk.” (A magyar helyesírás szabályai, 187. pont) Ennek értelmében ha a cégszerű nevet említik, akkor a nagybetűs írás a helyes.
Ha azonban közszóként használjuk (pl. minden országban működik vám- és pénzügyőrség), akkor kisbetűvel írjuk.
2. Az intézmények alárendelt egységeinek nevét a következők szerint írjuk:
189. b) Egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység, testület stb. neve akkor írandó intézménynévszerűen, ha az egyediség érzékeltetésére szükség van: a Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya (az MTA testülete), a Medicor Művek Vállalkozási Gyára stb.
189. c) Az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusukra utaló megnevezését kis kezdőbetűvel írjuk: a Kossuth Nyomda személyzeti osztálya, a Bölcsészettudományi Kar gondnoksága stb. Kisbetűsek önmagukban használva is: emlékeztető a műszaki osztály részére, feljegyzés a jogi csoportnak stb.
A szabályzatot értelmező Helyesírás (Laczkó Krisztina — Mártonfi Attila: Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó, 2004) c. kötet az alábbit fűzi hozzá: e két kategória elkülönítése néha igen nehéz (nem nyelvi tudás kell hozzá, hanem az intézmény felépítésének ismerete), terjedőben van a nagybetűs írásmód az alegységek megnevezésében (219. o.)
3. A szervezet vezetőjének helyettesét — bár a helyesírási szótárak nem tartalmazzák ezt a szókapcsolatot –, az ún. 2. mozgószabály alapján írhatjuk. A különírt szókapcsolat (országos parancsok) olyan utótagot kap (helyettes), amely az egészhez járul, az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk, és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk: országosparancsnok-helyettes — a 139. b) alapján.
A szabályt csak akkor alkalmazzuk, ha értelmetlenséget kerülünk el vele, pl. hajlított bútorgyár helyett hajlítottbútor-gyár. Mivel az országos + parancsnok + helyettes szókapcsolatban a mozgószabály végrehajtása nélkül is majdnem ugyanazt az értelmes szerkezetet kapjuk, elképzelhető az országos parancsnokhelyettes írásmód is (Osiris, 132. o. alapján) az írásgyakorlatban tapasztalható teljesen különírt és az országos parancsnok-helyettes írásmód helyett. (Semmi nem indokolja a parancsnok-helyettes kötőjeles írásmódot.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra