tekinthetők, tekinthetőek

2007. 08. 30.

A különbségek „megmagyarázhatóak” vagy „megmagyarázhatók”?

A husziták a későbbi reformáció előfutárainak tekinthetőek vagy tekinthetők??

Melyik változat helyes?

A napjainkban zajló alaktani változás következménye, hogy a folyamatos melléknévi igenevek -ó/-ő-je után a többes szám jelének magánhangzóval kiegészült változata következik. A hagyományos változat: megmagyarázhatók, tekinthetők; az újabb fejlemény a megmagyarázhatóak, tekinthetőek. Bármelyiket használhatjuk.

A Nyelvhasználati szótár (Balázs Géza — Zimányi Árpád szerk., Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2007), illetve Nádasdy Ádám előadása foglalkozik e jelenséggel (http://www.mindentudas.hu/doc/nadasdy_nyomtathato.rtf).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra