webbizottság, webszerkesztőség

2007. 10. 02.

Az intézmény internetes honlapján megjelenő tartalom engedélyezésével foglalkozik egy bizottság. Hogyan írjuk helyesen (pl. egy elnöki utasítás szövegében): Web Bizottság, Webbizottság, webbizottság?
És a webszerkesztőséget?

A legújabb helyesírási szótárak már tartalmaznak a web szóval alkotott szóösszetételeket. Ezek mintájára a webbizottság, webszerkesztőség írásmódot ajánlom.
A nagybetűs tulajdonnévi változat akkor szokásos, ha egy intézményhez alárendelt intézményről van szó, illetve az intézményen belüli nagyobb szervezeti egység egyediségét kívánják érzékeltetni. Egyéb esetekben „az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusukra utaló megnevezését kis kezdőbetűvel írjuk: a Kossuth Nyomda személyzeti osztálya, a Bölcsészettudományi Kar gondnoksága, a XI. Ker. Tanács szakorvosi rendelője stb.” Kisbetűsek önmagukban használva is: emlékeztető a műszaki osztály részére, feljegyzés a jogi csoportnak, kérelem az üzemi szakszervezeti bizottsághoz stb. A nem állandó jelleggel működő bizottságokra stb. utaló szavakat, szókapcsolatokat szintén kisbetű¬vel kell írni: a két vállalat koordináló bizottságot alakított; egy karbantartó csoportot szerveztek; stb. (A magyar helyesírás szabályai 189. c) pont)
Ezt a világosnak tűnő szabályt a gyakorlatban néha nehéz alkalmazni, mert nem nyelvi háttértudásra van szükség, hanem az intézmény felépítésének ismeretére. Emiatt általában terjed a nagybetűs változat. (Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila Helyesírás (Osiris Kiadó, 2004) 219. o. alapján.)
Ebben a kérdésben tehát Önöknek kell dönteni, hiszen azt Önök ismerik, hogy a kérdésben említett webbizottság milyen része az intézménynek — a helyesírási szabályok ismeretében a kisbetűs változatot ajánlom.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra