szakmai felsorolás

2007. 10. 05.

Segítségüket kérem, a különböző esetlegesen szakmai szövegrészekben előforduló felsorolások helyes alkalmazásában.

Egy-két példával szeretném alátámasztani kérésemet.Vannak olyan levelek,amelyben feltétlenül szükséges a felsorolás alkalmazása, azonban ez többféle módon is előfordulhat.

1. A szabályzat szerint biztosítása megszűnhet

– díjnemfizetéssel,
– lejárattal,
– visszavásárlással.
2. Milyen lehetőségek vannak biztosítása
megszüntetésére?

– Díjnemfizetés,
– Lejárat,
– Visszavásárlás.

3. A szabályzat szerint biztosítása megszűnik:

– díjnemfizetéssel;
– lejárattal;
– visszavásárlással.
4.A biztosítási módozat befektetés előnyei:

– kettős nyereség
– a részvény-eszközalapok ….növekedése;
– a forint euroval….elkerülése.

– euros hitelének……megtakarításával;
– adókedvezmény ……. lehetősége;
– eseti díj ……a befektetés értéke.

Kérdésem a mondatközi felsorolásra, annak kezdőbetűjére, illetve a felsorolások végén alkalmazandó írásjeleire vonatkozik. Milyen esetekben indítunk nagy-, vagy kisbetűvel, illetve mikor zárjuk a többszörös felsorolást vesszővel, vagy pontos vesszővel. Abban az esetben, ha felsorláson belüli további felsorolás taláható,mint a 4. példában is, akkor mia a teendő?

A helyesírási szabályzat pontjai között nem találunk a táblázatszerű felsorolás írásáról szólót. A szabályzatot értelmező kötet azonban részletesen foglalkozik e témával (Laczkó Krisztina-Mártonfi Attila Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004). A 148–149. és a 309–310. oldalon mind a kezdőbetűk, mind az írásjelek írásáról eligazítást ad. Ha a felsorolás rovataiban szereplő szó vagy szerkezet szervesen kapcsolódik a bevezető mondathoz, kisbetűvel kezdjük és írásjeleket alkalmazunk. Pl.:
1. A szabályzat szerint biztosítása megszűnhet

– díjnemfizetéssel,
– lejárattal,
– visszavásárlással.
A vessző és a pontosvessző különbségéről egyéb szabálypontban olvashatunk: a felsorolás tagjai között általában vesszőt használunk, de ha több fogalmi csoport köré rendeződnek, akkor ezek határán indokolt a pontosvessző (A magyar helyesírás szabályai, 247. b) pont).

Ha a felsorolás szavai vagy szószerkezetei nem kapcsolódnak szervesen a bevezető lehet nagy, illetve kis kezdőbetű is (egyéni választás szerint). A 148. oldal példája szerint ilyenkor nem szükséges írásjel. Pl.:
2.
Milyen lehetőségek vannak biztosítása
megszüntetésére?

– Díjnemfizetés
– Lejárat
– Visszavásárlás

Kisbetűsen:
3. A biztosítási módozat befektetésének előnyei:

– kettős nyereség
– a részvény-eszközalapok ….növekedése;
– a forint euróval….elkerülése

Az utolsó felsorolási taghoz kapcsolódó további felsorolásnál ugyanúgy járunk el, ilyenkor a behúzás növelésével segíthetjük a szöveg értelmezését.

Engedje meg, hogy egyéb írásmódra felhívjam a figyelmét: magyar szövegben az euró mint pénznem ó-val írandó.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra