templomok nevének helyesírása

2007. 10. 12.

Kérdésem, hogy a Debrecenben található református nagytemplomra hogyan utalunk helyesen: Debreceni református nagytemplom?

A templomok hivatalos nevét nagybetűvel írjuk, a nem hivatalos, köznyelvi megnevezést viszont kis kezdőbetűvel. A katolikus templomok esetében könnyebb dolgunk van: a hivatalos név a védőszent megnevezését tartalmazza (Páduai Szent Antal-templom), a közbeszédben viszont nem szokás kitenni (minorita templom, egri minorita templom). Az utóbbiakat tehát a gyakori nagybetűs írás ellenére szabályaink szerint kis kezdőbetűvel írhatjuk.
A református templomok esetében ilyen kettősség nincs. Helyesírási szabályzatunk és kézikönyveink erre nem adnak külön felvilágosítást, ezért azt kell tudnunk, hogy mi a hivatalos neve a nagytemplomnak. A Református Egyház kiadványaiban általában kétféleképpen használják: Nagytemplom — Debreceni Református Nagytemplom.
Az Ön által leírt változat helyett az utóbbit ajánlhatjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra