Felhívás a felsőoktatási intézmények 2008. évi Szép magyar beszéd versenyére

2007. 10. 24. nincs hozzászólás

A versenyfeladat: egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő-értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása.

Az Oktatási Minisztérium, a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az ELTE Fonetikai Tanszéke és a Berzsenyi Dániel Főiskola (2008. január 1-től Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja) meghirdeti a 2007/2008. tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.


A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyarnyelv-használat kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség.


Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát. Az országos döntőn hazai és határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyen a legjobbaknak bizonyultak.


A versenyfeladat: egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő-értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20-21. századi, esetleg  a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet, ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy szövegegésznek is tekinthető egyik/valamelyik részlete legyen.


A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:a) jó szövegértés és szöveghűség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

Kérjük az illetékes tanszékeket, illetőleg a beszédművelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szempontokra a versenyzők felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.


A 36. országos döntőt 2008. április 19–20-án (szombat–vasárnap) rendezzük meg Szombathelyen. (A távolabbról jövők már 18-án pénteken megérkezhetnek.) Ezt az alkalmat ismét a szakmai továbbképzés, a tapasztalatcsere fórumává is kívánjuk tenni, ezért oktatók és szakemberek részvételére is számítunk.


A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsőoktatási pedagógiai intézményeket, hogy 2008. február 28-ig (az erre szolgáló mellékelt lapon) szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyző(k) és a részt vevő tanár(ok) nevét, valamint az étkezési és szállásigényeket.A szervezőbizottság címe:
Dr. Balázs Géza egyetemi tanár, Dr. Balaskó Mária főiskolai docens, Németh Balázs (szervezőtitkár)
Berzsenyi Dániel Főiskola, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Kapcsolattartás e-mailen: kazinczyverseny@bdf.hu

A hallgatók kollégiumi szállásáról és étkezéséről – az előzetes jelentkezés alapján – a rendező intézmény gondoskodik. Az utazási költség, valamint a kísérők (tanárok) szállás- és étkezési díja a küldő intézményt terheli.


A rendező intézmény a verseny részletes programját a jelentkezőnek közvetlenül küldi meg, s tájékoztatja a kísérő tanárokat a befizetendő összegről, a befizetés módjáról; ezért kérjük a jelentkezési lap pontos kitöltését. Kérjük, hogy a versenyző a választott szövegét – a forrás pontos megjelölésével – 10 példányban hozza magával, s jelentkezésekor adja le a szervezőirodában.


A versenyzők teljesítményét az Oktatási Minisztérium által felkért zsűri bírálja el. Az országos döntő legjobb versenyzői (a létszámtól és a verseny színvonalától függően 10–15) Kazinczy-érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvjutalmak odaítélésére is.


Az országos döntő programját szakmai és kulturális rendezvények egészítik ki.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra