-parti, Assisi Szent Ferenc

2007. 11. 03.

Két kérdésem van.
1. Hogyan írjuk a ….valamilyen parti vigasságok kifejezéseket?
Az összetett szóalakból vagy a szintagmából vezetjük le a kifejezéseket?

folyópart (a) folyó partja
patakpart (a) patak partja
tópart stb. (a) tó partja
– 128. c szabály –

malompart ?? (a) malom partja
– 129. szabály -?
ÉS AKKOR:
malomparti vagy malom parti vigasságok?

2. Assisi Szent Ferenc nevét hogyan írjuk magyarosan?
A 203. szabályt alapul véve: Asziszi. Megnéztem a Magayban a kiejtést (asziszi), és megkérdeztem egy olasztanárt, egy „sz”-et ejtünk. De akkor miért szerepel az interneten sok-sok helyen így: Assziszi?
(Azt hiszem, nemsokára Sisi nevét is át kell írnunk…)

A „?”-parti vigasságok írása attól függ, hogy tulajdonnév vagy köznév járul-e a szóhoz. A Duna-parti vigasságok kötőjelesen, illetve tóparti vigasságok egybe.

Assisi Szent Ferenc nevét ebben a formában rögzítik (A magyar helyesírás szabályai, Magyar helyesírási szótár, Akadémiai Kiadó, 1999), tehát a városnevet nem írjuk át kiejtés szerint. Ha mégis szükség lenne a kiejtés szerinti írásmódra, az Asziszi változatot javasoljuk.
Az interneten sokféle írásmódot találhatunk, de nem tekintjük szabványnak őket (szemben a korábban megnevezett kiadványokkal), arról viszont tudomást szerezhetünk, hogy milyen változatos az írásgyakorlat. A kérdezett név esetében az -ssz-es változat valószínűleg őrizni akarja az eredeti írásképet.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra