Junior Prima díjas a Manyszi nyelvésze!

2007. 11. 27. 1 hozzászólás

A Magyar Külkereskedelmi Bank, a Vodafone Magyarország és a Magyar Fejlesztési Bank támogatásával 2007-ben először ítélték oda a Prima Primissa Díj Junior változatát oktatás, sport és tudomány kategóriában 10-10 tehetséges, 30 év alatti magyar fiatalnak.


Óriási siker, hogy a Manyszi nyelvésze, irodánk vezetője, Nagy Levente Péter alkalmazott és általános nyelvész, angol nyelvtanár ott volt a legelső díjazottak között, és 2007. november 23-án a Szépművészeti Múzeumban átvehette a díjat.


Nagy Levente Péter elsősorban a legmodernebb nyelvészeti irányzatokhoz kapcsolódó kutatási területével, valamint igazságügyi (jogi) nyelvi szakértői tudományos és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodában végzett gyakorlati tevékenységével érdemelte ki a fiatal tudósoknak ma adható legmagasabb kitüntetést!


A további díjazottak: Benczes István (közgazdász, egyetemi adjunktus), Farkas Illés (fizikus), Mátrai Tamás (matematikus), Papp Balázs (biológus), Rózsa Balázs (agykutató), Ságvári Bence (szociológus), Soós Tibor (vegyész), Szépszó Gabriella (meteorológus), Vásárhelyi Gábor (mérnök-fizikus). A magyar oktatás és köznevelés kategóriában is találhatunk egy nyelvészt, Bóna Juditot, az ELTE Fonetika Tanszékének munkatársát.


A díjátadásról képeket közlünk a galériában!1 hozzászólás

#1 e-nyelv.hu – Junior Príma Díjat is kapott… 2009.06.17.00:35:10

[…] Az OKM és az Anyanyelvápolók Szövetsége anyanyelvi pályázatán díjazott Schirm Anita néhány nappal később Junior Príma díjat is kapott. Ismerjék meg őt közelebbről! Villáminterjú Schirm Anitával Kérem, néhány mondatban mutatkozzon be. Hol dolgozik, tanul? Mi érdekli a nyelvészeten belül? A Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékén dolgozom egyetemi tanársegédként: leíró és alkalmazott nyelvészeti tárgyakat oktatok a magyar szakos hallgatóknak. Emellett a doktori szigorlatomra készülök. Fő érdeklődési területem a pragmatika, a diskurzuselemzés és a nyelvtörténet. Mostanában a diskurzusjelölőkkel foglalkozom, a kialakulásukat, a történetüket és a funkcióikat vizsgálom. [diskurzusjelölők: olyan szavak, kifejezések, amelyek a beszélőnek a mondanivalóhoz vagy a beszédpartnerhez való viszonyát jelölik, illetve a beszédfolyamatban az egyes részek közötti kapcsolatokat fejezik ki. Pl. mellesleg, hát, apropó, mindamellett, másképp fogalmazva, másképp szólva, másképp mondva, pontosabban, pontosabban szólva, más szavakkal.] Úgy tudom, nem először vett részt anyanyelvi pályázaton. Korábban milyen témával pályázott, és milyen eredményt ért el? Korábban is részt vettem nyelvészeti pályázatokon. Íme egy felsorolás a fontosabbakról: 2005: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Édes Anyanyelvünk Program Nyelv és nyelvhasználat a családban pályázat – IV. díj. 2003: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Új jelenségek a magyar nyelvben pályázat – díjazott. 2002: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nyelvhasználatunk az informatika korában – I. díj. 2001: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Asszociáció és jelentés, a mentális lexikon szerveződése című dolgozat – akadémiai dicséret. 2001: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Társadalom és nyelvi illem pályázata – díjazott. 1999: Anyanyelvápolók Szövetségének pályázata – 3. helyezés É(r)de(ke)s anyanyelvünk című pályamunkával. Miért vállalkozott az újabb pályamű megírására? Tetszett a téma, s a kiírás lehetőséget adott arra, hogy az elmélet és a gyakorlat oldaláról is megvizsgáljam az (anya)nyelvnek az emberek életében betöltött szerepét. A két pályatétel közül melyiket választotta, és miért? A két pályatétel közül az elsőt (Az anyanyelv az emberek életében) választottam, ugyanis a másik témakört (Az anyanyelv az én életemben) túl szubjektívnek találtam. Miről írt a dolgozatában? Kérem, foglalja össze a pályaművét. Elég nehéz tömören összefoglalni a pályázatomat, ugyanis 33 oldalas volt a dolgozat, de azért megpróbálom. Pályamunkámban az anyanyelv és az idegen nyelv fogalmát körüljárva különféle nyelvészeti modellek és egy kérdőíves felmérés segítségével a nyelv szerepét és alapvető funkcióit mutattam be. A modellek közül sorra vettem a bühleri modellt, a jakobsoni kód-modellt, Grice következtetéses modelljét, Sperber és Wilson relevanciaelméletét, Verschueren modelljét, valamint Robinson elméletét. A nyelvészeti modellektől függetlenül kíváncsi voltam arra is, hogy a nyelvhasználók hogyan vélekednek az anyanyelv szerepéről, ezért kérdőíves felmérést végeztem. A kérdéseim egy része az anyanyelv megítélésére vonatkozott, vagyis arra, milyen attitűddel viseltetnek a nyelvhasználók anyanyelvük iránt, megkülönböztetik-e ezt a nyelvet használhatósága, esztétikai értéke vagy bármely más funkciója szerint a később elsajátított idegen nyelvektől. Az is érdekelt, hogy a nyelvészeti elméletek által megadott különféle funkciók hogyan oszlanak meg a gyermekkorban és a később elsajátított nyelvek közt. Az általam készített kérdőívet 91 személy töltötte ki. Informátoraim közt voltak egynyelvűek, kétnyelvűek és többnyelvűek, többségi és kisebbségi helyzetben élők is. A felmérés eredményei azt igazolták, hogy a nyelvhasználók nyelvről való vélekedései egybeesnek e modellek alapfeltevéseivel. A nyelv funkciói közül hármat külön is kiemeltem: a tájékoztatást, a szórakoztatást és a befolyásolást, s egy-egy napjainkra jellemző nyelvhasználati móddal szemléltettem őket: a hírekkel, a nyelvi játékokkal, valamint az óriásplakátokkal. Egyúttal azt is megmutattam, hogy napjainkban az egyes funkciók még kevésbé választhatók külön, mint korábban, így a hírek lassan a tájékoztatás és a szórakoztatás keverékévé válnak, a nyelvi játékokat pedig a szórakoztatás és a befolyásolás miatt is használják például az óriásplakátokon. Gratulálunk e jutalomhoz. Néhány nappal később Junior Príma díjat vett át. Idézem az indoklást: „Schirm Anita a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékén egyetemi tanársegéd, a nyelvtudomány legújabb eredményeit, irányzatait tanítja diákjainak. A nyelvészeti oktatásban a hagyományos módszereken túl a nehezebben érthető leíró nyelvészeti problémákat olyan modern eszközökkel szemlélteti, mint az óriásplakátok, lánclevelek, sms szövegek vagy éppen beszélgető műsorok.” Mit szólt az újabb kitüntetéshez? Nagyon örültem és nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy a díjazottak közt lehetek. További sikeres munkákat kívánunk, köszönöm az interjút. 2007-ben munkatársunk, Nagy Levente volt a díjazottak között. […]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra