négy- és ötjegyű számok írásmódja

2007. 11. 29.

Hogyan helyes: 4800 ft, 4 800ft, 4800 FT, 4.800Ft?


Sok rövidítés a kis- és nagybetűk tekintetében nem követi az alapforma írásmódját, pl. Ft = forint. (Ld. A magyar helyesírás szabályai 277 b), 282., 288. pontját.)
Ami a szám írásmódját illeti: a 289. b) pont alapján ha a számokat számjeggyel írjuk, az öt- vagy ennél több jegyű számok írásában a számjegyeket a hátulról számított szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk, s az egyes csoportokat közzel választjuk el egymástól: 1552, 5826, 9710; de: 20 611, 353 864, 5 602 164; stb. Ha öt vagy több számjegyű számokkal együtt négyjegyűeket is írunk egyazon oszlopba, ezeket is közzel tagoljuk:
21 126
4 210
12 305
9 258

A helyes alak tehát: 4800 Ft.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra