a régiók nevének helyesírása

2007. 12. 08.

A régiók neveit hogyan kell helyesen leírni, hol kell kis-, ill. nagybetűt alkalmazni? (Pl. Közép-magyarországi régió vagy Közép-Magyarországi Régió…) Továbbá ha a szöveg későbbi részében visszautalásként használom a ‘régió’ szót, akkor ezt kis- vagy nagybetűvel kell-e megtennem? (Pl. A régióban lévő élőhelyek…)

Az államrésznevekben, az utcanevekben és az intézményszerű helynevek egy részében a kétségtelen földrajzi utótag jelöli ki a névterjedelmet. Ezeket a földrajzi közneveket kis kezdőbetűvel kell írni. Például: Baranya megye, Pécsi kistérség, Rákóczi út, Arany János utca (Laczkó Krisztina — Mártonfi Attila: Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó, 2004, 188. oldal alapján). E szabály szerint: Dél-alföldi régió, Közép-magyarországi régió.

A szabályzat szótárrésze azonban a Dél-Alföld régió (azaz az -i képző nélküli) változatot javasolja.

A visszautalásnál elegendő a kisbetűs forma (a terjedelemjelölő tagot a teljes névben is kisbetűvel írjuk): régió.

A kérdés szabályozásával jelenleg foglalkozik az akadémiai helyesírási bizottság.

Kiegészítés 2011. március 16-án:

A régiók helyesírásában sokáig két változat élt egymás mellett: a “Közép-Magyarország régió”, illetve (-i képzővel, kis m-mel) a “Közép-magyarországi régió” típusú. A Földrajzinév-bizottság 2010. júniusi határozata azonban az előbbi mellett foglalt állást (http://www.vm.gov.hu/main.php?folderID=2235&articleID=16477&ctag=articlelist&iid=1), tehát a javasolt írásmód: “Közép-Magyarország régió” (és a többi régiónál is végig ennek mintájára, -i nélkül, két nagybetűvel, kivéve ezt az egyet: “Budapesti agglomeráció”).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra