hiphopzene, hiphoptánc

2008. 01. 24.

Hogyan írjuk a hiphop szót és a vele alkotott összetételeket: hiphop, hiphoptánc, hiphopzene? (Oxford-szótár: hip hop, angol-magyar nagyszótár: hip-hop, Osiris Helyesírás: hiphopzene)

Helyesírási szempontból elsősorban a helyesírási szótárakra támaszkodhatunk, a kétnyelvű, ill. idegen nyelvű szótárakat kevésbé vehetjük figyelembe, így az Osiris-féle Helyesírás (OH.) által megadott hiphop alakot javaslom. Talán azért döntöttek az egybeírás mellett, mert maga az angol eredeti is többféle változatban fordul elő, és az egybeírás jobban kifejezi a szó jelentésbeli egységét, valamint helyesírásilag is könnyebben, szabályosabban kezelhető. A vele alkotott összetételek, szókapcsolatok írásmódját az határozza meg, hogy olyan főnév szerepel-e utána, amely módosítja a jelentését, és jelöletlen összetételt alkot vele (95. pont és az egyes típusokat tárgyaló továbbiak), vagy csak magyarázza, értelmezi a szót, illetve annak jelentését kiegészítve főnévi jelzős szókapcsolatot képez vele (l. 114. a) pont). Ha az előtag az utótagnak egy fajtáját jelöli, szintén az egybeírást választjuk (114. b) pont).

Az írásmód eldöntéséhez tehát tisztában kell lennünk vele, mit takar pontosan ez a szó. Amennyire én látom (a Merriam-Webster és az angol Wikipédia alapján), ez egyfelől egy zenei stílust, másfelől egy szubkultúrát jelöl. Azokat a szavakat írhatjuk tehát külön tőle, amelyek ezzel egyenértékű dolgot állítanak róla (vagyis nem mondanak újat, csak magyarázzák). Másfelől viszont az egybeírás javasolható olyankor, ha szóösszetételt alkotunk, amelyben valami szó vagy szóelem elmarad (pl. az OH. által idézett hiphopegyüttes, hiphopot játszó együttes értelemben), valamint a 114. b) alapján olyankor is, ha fajtajelölő főnévi minőségjelzős kapcsolatról van szó. Mivel az OH. is megerősíti pl. a rockzene egybeírását, itt is hasonló fajtajelölő kapcsolatról lehet szó, tehát a hiphopzene is egybeírható. (Ha a stílus vagy műfaj szó szerepelne utána, azt már magyarázatnak tekinthetnénk, nem fajtajelölésnek, így ott már a különírás lenne javasolható — annál is inkább, hogy elkülönítsük a hiphopnak valamely stílusára, egy azon belüli alfajra utaló hiphopstílus szótól.)

A hiphoptánc egyszerűbb eset, mivel a tánc nem szerepel a szó megadott jelentései között, így nem merülhet föl a puszta értelmező funkció, sem a főnévi jelző mivolt, hanem szintén a fajtajelölő főnévi minőségjelzőknél szokásos egybeíráshoz folyamodhatunk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra