vígy

2008. 01. 27.

A Mi atyánkból: „…és ne vígy minket a kísértésbe…”
Hosszú í a vígy, vagy rövid?
Tudom, hogy a vigyél rövid alakja, és jómagam erre az analógiára építenék:
tesz -> tegyél/tégy
vesz -> vegyél/végy — vagyis hosszú.

Van a rendhagyó igéknek egy kis csoportja, amelyeket sz/v-tövűeknek hívnak, és túlnyomórészt analóg módon viselkednek: tesz, vesz, visz, hisz, lesz, eszik, iszik. Ezeknek az egyik töve, amely épp a felszólító mód határozatlan (alanyi) ragozású egyes szám második személyű rövid alakjainál használatos, úgy jön létre, hogy a magánhangzós végű tőváltozat magánhangzója megnyúlik: tégy, végy, vígy, (higgy: kivétel) légy. (Az eszik, iszik igék megfelelő rövid alakja nem használatos.) A tégy, végy, légy (vö. tegyél, vegyél, legyél) alapján tehát joggal állíthatjuk, hogy a visz igének is a hosszú tőmagánhangzós alakjából jön létre a keresett alak: vígy.

A rendhagyó igéknek erről a típusáról pl. itt olvashat az interneten:
http://bme-tk.bme.hu/other/kuszob/b_igekb.htm (1.1.6.2.8. pont, IV. tő).
Az igéknek ezt a csoportját egyébként a szabályzat 43. és 82. pontja is említi, bár az alanyi ragozású rövid felszólító alakokra nem tér ki.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra