a törvénykönyvek címeinek helyesírása

2008. 01. 30.

Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) fordítóinak és lektorainak dilemmája, hogy a törvénykönyvek írása kis vagy nagy kezdőbetűs-e. A közlönyökben (tehát a hatályos szövegben) és más forrásokban (pl. Complex DVD jogtár) Büntető Törvénykönyv, Munka Törvénykönyve, Polgári Törvénykönyv alak szerepel. Ezzel szemben az Osiris és az Akadémiai Kiadó Magyar helyesírási szótárában (2000. évi kiadás) büntető törvénykönyv, stb. szerepel.
Mi a helyes alak?

Attól függően, hogy egy törvénykönyv (vagyis: jogszabályok foglalata) a társadalmi együttélés mely részét szabályozza, beszélhetünk polgári törvénykönyvről, büntető törvénykönyvről, kereskedelmi törvénykönyvről, a munka törvénykönyvéről, az udvariasság törvénykönyvéről stb. Ezek kisbetűvel írandók, hiszen köznevek. Pl.: Külföldön a kereskedelmi törvénykönyvek a váltójogot is tartalmazzák. A társadalmak elfogadták ezeket a törvényeket úgy, hogy a polgári törvénykönyvek is ezeken alapulnak. Stb. Az Ön által említett helyesírási szakkönyvek szócikkeiben a büntető törvénykönyv forma szintén köznévként szerepel, ezért kisbetűs.

Abban az esetben azonban, ha egy konkrét (törvény)könyvről van szó, akkor természetesen — a címeknek megfelelően — nagy kezdőbetűsre változik: Büntető törvénykönyv, A munka törvénykönyve (kell a határozott névelő), Polgári törvénykönyv. Ezek az ún. egyedi címek kategóriájába tartoznak, tehát csak a cím első szavának első betűjét írjuk nagybetűvel, a többi elemet nem (kivéve természetesen a cím tulajdonnévi elemeit). Ugyanez történik A magyar helyesírás szabályai mint nyomtatott szabálykönyv esetén (nem általánosan a helyesírási szabályokról szólunk, hanem a mű címét említjük).

A kérdezett szavak köznévként tehát a következőképpen írandók helyesen: büntető törvénykönyv, a munka törvénykönyve, polgári törvénykönyv. Tulajdonnévként (címként) pedig így: Büntető törvénykönyv, A munka törvénykönyve, Polgári törvénykönyv.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra