őz, gőz toldalékolása

2008. 02. 05.

Szeretnék magyarázatot kapni az őz és a gőz szó eltérő toldalékolásáról. Tudom, hogy így helyes, de a miértjét sajnos nem.

A gőz szóhoz a -t tárgyrag közvetlenül (gőzt), az őz szóhoz pedig ún. előhangzóval (őzet) kapcsolódik. Hogy ez a kérdéses e hang miért csak néhány esetben jelenik meg a szótő és a toldalék között, ennek nyelvtörténeti okai vannak. Ezen okok részletezésébe a téma összetettsége (és a „nyelvi gyorssegély” kritériumai) miatt itt nem bocsátkoznék, annyit azonban megjegyzek, hogy ez az egyik legvitatottabb határkérdése két egymástól eltérő felfogású nyelvészeti nézőpontnak (a leíró és a történeti nyelvszemléletnek).

A témáról az alábbi irodalmak adnak részletesebb tájékoztatást:

Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. 2000. (Alaktan. Az előhangzó. 45–46.)
Kiss Jenő — Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó. Budapest. 2003. (Bevezetés. 13–66.; Morfématörténet. A tövek. 129–137.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra