lexikoncímek és rövidítésük

2008. 02. 09.

A lexikonok helyesírásáról kérnék tanácsot. Azt tanultam, hogy a Magyar néprajzi lexikon esetében, így, címként csak az első kezdőbetű legyen nagy. Ha így van, rövidítésként helyes-e a MNL forma? A Magyar Néprajzi Atlaszt viszont még csak így láttam leírva (röv. MNA), ugyanígy a Új Magyar Népköltési Gyűjteményt is (ÚMNGY). Megfelelőek ezek a formák, vagy tanácsosabb itt is az első kivételével a többit kis kezdőbetűvel írni? Ha igen, a rövidítésük hogyan alakul?

A lexikonok, a cikkek, a tanulmányok, a gyűjtemények stb. nevei egyedi címeknek számítanak. Ezekben csak az első szót és a tulajdonnévi elemeket írjuk nagy kezdőbetűvel (l. a helyesírási szabályzat 198. pontját). A kérdéses címek helyes írásmódja tehát: Magyar néprajzi lexikon, Magyar néprajzi atlasz, Új magyar népköltési gyűjtemény.

A fenti többszavas tulajdonnevek elemeinek kezdőbetűiből alkotott betűszók helyes írás- és ejtésmódja: MNL [emenel], MNA [emena], ÚMNGY [úemengyé] (283. szabálypont a) része).

A különböző rövidebb címek alkotására nincs konkrét helyesírási szabály, mindig az adott tudományterület (jelen esetben a néprajz) kialakult szokásai számítanak követendőnek. A biztos válasz érdekében, javaslom, nézzen utána a néprajzi szakirodalomban található rövidítéseknek.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra