koncentrálódik

2008. 02. 13.

Egy fizika tárgyú kiadvány kapcsán merült fel a kérdés arra vonatkozóan, hogy a koncentrál igét pontosan hogyan is használjuk. A mondat, melyben szerepel:

„Egy test vagy egy több testből álló rendszer tömegközéppontja az a pont, mely sok szempontból úgy viselkedik, mintha a rendszer tömege ebbe a pontba / ebben a pontban lenne koncentrálva.”

Szükséges-e a mondat átfogalmazása?

Az az érzésem, a két fogalmazásmód nézőpontbeli különbséget takar: „a rendszer tömege ebbe a pontba van koncentrálva” — ez inkább folyamatot sejtet, „a rendszer tömege ebben a pontban van koncentrálva” — ez inkább állapotot sejtet. Folyamatnak tekinthető-e a rendszer tömegének (akár csak képletes) koncentrálódása? Nem vagyok kompetens fizikában, de az a sejtésem, hogy nem, tehát inkább állapotként utalnak erre, ezért én a második változatot javaslom: „mintha ebben a pontban lenne koncentrálva”.

Talán megfoghatóbb a különbség, ha a „koncentrál” helyett az „összesűrűsödik” igét használjuk: „mintha ebbe a pontba lenne összesűrűsödve” — ez nekem szintén folyamatnak tűnik, amint a fekete lyukak gyűjtik magukba az anyagot; „mintha ebben a pontban lenne összesűrűsödve” — ez pedig olyan, mintha eleve ott lenne a tömegközéppont. Tekintve, hogy a rendszertömeg középpontja tudtommal nem úgy vándorol, mint valami folyadék, hanem egyszerűen átkerül egyik helyről a másikra, ez is a második megoldást látszik alátámasztani.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra