jelentkezésed, jelentkezésedet

2008. 02. 14.

A következő szóalakpárok helyesírása kapcsán érdeklődnék, akárhogy ejtegetem ki őket és helyezem mondatokba, mindkettőt elfogadhatónak vélem, bár a rövidebb alak nekem szimpatikusabb:

jelentkezésed – jelentkezésedet
meghívásod – meghívásodat

Vajon melyik alak helyes, lehet, hogy mindkettő?

A „jelentkezésed” és a „jelentkezésedet” szóalakok egyaránt helyesek, stilisztikailag is csak elenyésző különbség fedezhető fel köztük. Van néhány eset a magyarban, amikor a tárgy jelöletlen maradhat, és a birtokos személyjeles alakok is ezek közé tartoznak (legalábbis az egyes szám első és második személyű alakoknál, illetve olykor a többes számú birtokos személyjelek mellett is).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra