fiktív helységnevek írása

2008. 04. 24.

Sci-fi történetet fordítok angolról magyarra. A történetben gyakran fordulnak elő kitalált helységnevek, adott esetben bolygónevek, illetve az ott élő kitalált népek nevei. Ezek, angol lévén azt az írásmódot követik. Van-e valami szabály a magyar nyelvbe való átültetésükre, illetve ragozásukra? Hogy egy ismert történetből való példát említsek: Mandaloria (helység), mandalorian (az oda való nép).

A kitalált helynevekre és népnevekre nincsen külön helyesírási szabály, de a valódi tulajdonnevekre, idegen nevekre vonatkozó szabályok alkalmazandók rájuk (l. Akadémiai helyesírási szabályzat, 154–201. és 202–222. pont).

A legfontosabb pontok röviden:

A népneveket (ahogyan Ön is tette) a magyarban kisbetűvel írjuk: magyar, angol, mandalorian. Ez utóbbi helyett javasolható a mandaloriai forma is.

A toldalékokat ugyanúgy kapcsoljuk az idegen tulajdonnevekhez is, mint a magyarokhoz, ügyelve arra, hogy a szó végi magánhangzók egyes toldalékok előtt megnyúlnak: Prágából, oslói, Mandaloriát stb. Ha egy név néma (nem ejtett) betűre végződik, akkor a toldalékot kötőjellel kapcsoljuk hozzá: Newcastle-t, bordeaux-i stb.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra