templomok nevei

2008. 06. 25.

Szeretném megkérdezni, hogy a templomok elnevezésének mi a megfelelő írásmódja?
Egybe, vagy külön; minden tagot nagy betűvel?
Pl.: Szent István-templom
Jézus Szíve-templom

Hogyan írjuk a melléknévi változatot?
Szűz Mária Neve-templombeli/templomi

Egybe vagy külön írandók a következők: templomépület, plébániaépület, plébániahivatal, mellékoltár?

Milyen szabályok vonatkoznak ezekre az esetekre?

A templomok hivatalos nevét nagybetűvel írjuk, a nem hivatalos, köznyelvi megnevezést viszont kis kezdőbetűvel. A katolikus templomok esetében könnyebb dolgunk van: a hivatalos név a védőszent megnevezését tartalmazza (Páduai Szent Antal-templom, melléknévi változata: Páduai Szent Antal-templomi), a közbeszédben viszont nem szokás kitenni (minorita templom, egri minorita templom). Az utóbbiakat tehát a gyakori nagybetűs írás ellenére szabályaink szerint kis kezdőbetűvel írhatjuk.
A református templomok esetében ilyen kettősség nincs. Helyesírási szabályzatunk és kézikönyveink erre nem adnak külön felvilágosítást, ezért azt kell tudnunk, hogy mi a hivatalos neve a nagytemplomnak. A Református Egyház kiadványaiban általában kétféleképpen használják: Nagytemplom — Debreceni Református Nagytemplom.

A “templomépület”, “plébániaépület”, “plébániahivatal”, “mellékoltár” szavakat, ahogy Ön is tette, egybe kell írni. Az első hármat azért, mert a jelöletlen birtokos jelzős összetételek tagjait a szabályzat 128. c) pontja alapján mindig egybeírjuk (l. “templomépület”, azaz “templomnak az épülete”); a negyediket (“mellékoltár”) pedig azért, mert a főnév minőségjelzője (“mellék-“) az összetett szóban lévő alakjában vagy jelentésében önálló szóként nem használatos (111.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra