ellenőrző könyv, házi vizsga

2008. 07. 18.

Megkaptam válaszukat, köszönöm. Engedje meg, hogy még kérdezzek, mert nem világos egy-két példa írásmódja.
– Nem értem, miért kell az ellenőrző könyvet külön írni, hiszen nem a könyvecske ellenőriz. Szerintem itt rendeltetésről van szó. Olyan példa ez, mint az értékelőnapló, az osztályozóív, és nem olyan, mint a tájékoztató füzet vagy az azonosító szám… (Vagy olyan, mint az étkezőkocsi.)
– És szerintem a házi vizsga sem jó alak, mert nem otthon vizsgáznak a gyerekek – ahogy a házi feladatot otthon írják -, hanem az iskolában.
– Az osztályozó értekezlet írásmódját értem, elfogadom, de nem a szótagszámlálás szabálya miatt…
Kérem, amennyiben tud, adjon részletesebb magyarázatot.

Az ellenőrző könyv helyes írásmódja a különírás. Az írásmód oka az ún. „1 + 1”, illetve az „1 + 2” szabályban keresendő: ha a melléknévi igeneves szerkezet tagjai egyszerű szavak, akkor egybeírjuk a szerkezetet, ha viszont a tagok közül valamelyik összetétel, már csak a különírt forma a helyes. E szerint a szabály szerint összetételi tagnak tekintendő a két vagy több szótagú igekötő (például az ellen- igekötő) is.

A házi vizsga különírt írásmódjával értek egyet, a két tag között ugyanis nincs akkora jelentésváltozás, amely az egybeírást indokolná. A házi ebben az esetben az iskola szinonimájaként fogható fel, mint ahogy a házi (iskolai, helyi) TDK alakulatban is erről van szó.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra