Triumphfal

2008. 07. 19.

A magyar helyesírás szabályai c. kézikönyv nem ad tájékoztatást a ph görög betűkapcsolattal végződő szavak toldalékolásáról. Ismerem a HSz. 216. és 217. szabálypontját, mégsem tudom eldönteni, hogy pl. a Triumph szóhoz kötőjellel kapcsoljuk a -val, -vel ragot vagy egybeírjuk a tőszót a toldalékkal. Kérdésem tehát: Triumph-fal vagy Triumphfal?

A Triumph márkanévhez a -val/-vel, -vá/-vé toldalékot A magyar helyesírás szabályainak 216. b) szabálypontja értelmében úgy kapcsoljuk, hogy v-je teljesen hasonul az utolsó kiejtett mássalhangzóhoz: Triumphfal. További példák:  Balzackal, pechhel, Bachhal, Greenwichcsel, Steinbeckkel, Engelsszel, hertzcel, fixszel, fixszé stb. Kötőjellel csak akkor kapcsoljuk a fenti toldalékokat, ha a közszó vagy a tulajdonnév utolsó hangját bonyolult, írásrendszerünkben szokatlan betűegyüttes jelöli: Montesquieu-vel, Peugeot-val, Rousseau-val stb.; vagy ha az idegen írásmód szerint írt közszó vagy tulajdonnév végén hangérték nélküli (ún. néma) betű van: guillotine-nal, Shakespeare-rel stb.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra