E-közigazgatási Főosztály

2008. 07. 25.

A Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációért és eKözigazgatásért felelős Szakállamtitkárságán helyesírási vitába keveredtünk a szervezeti egységeink előtt álló e- (elektronikus) szócska helyes használatát illetően. A vita szakszerű és pártatlan eldöntéséhez szeretném kérni szíves állásfoglalásukat arról, hogy az alábbi írásmódok közül melyik helyes:

1. e-Közigazgatási Főosztály
2. eKözigazgatási Főosztály
3. E-közigazgatási Főosztály
4. E-Közigazgatási Főosztály
5. Egyéb

Az E-közigazgatási Főosztály a kisebb szervezeti egységek (például: Gazdasági Osztály, Tanulmányi Osztály, Magyar Nyelvészeti Tanszék stb.) közé tartozik. Ezen szervezeti egységek helyes írásmódjának megítélése kettős: hagyományos névtani szempontból ugyanis nem tulajdonnevek, hiszen semmilyen identifikáló, egyedítő elem nem találhatók bennük; szervezeti szempontból azonban tulajdonnevek, hiszen az intézményekre jellemző hivatali apparátusuk és bélyegzőjük stb. van. A Helyesírási Bizottság a helyesírási szótárak tanúsága szerint figyelembe veszi ezt az utóbbi szempontot, s a tulajdonnevek írásmódjának megfelelően minden önálló elemét nagybetűvel tarja elfogadhatónak. A végleges írásmód eldöntése előtt továbbá érdemes megvizsgálni a kérdezett példa előtagját is. Az e- egy idegen előtag, az electronic szó rövidített formája. Igen elterjedtté vált a legkülönfélébb szavakhoz előtagként kapcsolni ezt a kis rövidített szócskát, pl.: e-számok, e-gazdaság, e-tanulás (e-learning), e-kereskedelem, e-levelezés, e-folyóirat, e-tananyag, e-Magyarország, e-projekt stb. Ha mondatkezdő helyzetbe kerül egy ilyen szó, vagy kiemelt helyzetben van, esetleg intézménynévben szerepel, akkor nagy kezdőbetűvel írandó. A helyes írásmód tehát: E-közigazgatási Főosztály.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra