idegen szavak kötőjelezése

2008. 08. 02.

Az Osiris azt mondja, hogy ha egy idegen írásmódú szóalak eleve tartalmaz kötőjelet, célszerű különírni az összetételi utótagot.
Példákat is hoz (e-mail cím stb.), de csak közszói kapcsolatokat sorol föl. Mi a helyzet, ha tulajdonnév van a dologban? Akkor is érvényes az
ajánlás? Pl.: T-Com-szolgáltatás vagy T-Com szolgáltatás, T-Mobile-hálózat vagy T-Mobile hálózat stb.?

Sajnálatos módon a helyesírás szabályozása hiányosnak látszik egy-két „újabb” nyelvi jelenség kapcsán. A magyar helyesírás szabályainak 11. kiadása az idegen írásmódú szavaknak csupán a toldalékolásával foglalkozik (215–217. szabálypont), azzal nem, hogy összetételekben hogyan kell írni őket. Az Osiris-féle kiadvány már tárgyalja az idegen írásmódú előtagot tartalmazó összetételeket (137. o.), de kissé következetlennek mutatkozik ebben a témában. A 137. oldalon a következő szabállyal találja szembe magát az olvasó: „Ha egy idegen írásmódú szó összetételt alkot egy magyaros írásmódú utótaggal, kétféle rögzítési forma lehetséges: a teljes egybeírás és a kötőjeles kapcsolás.” Ezzel szemben pár bekezdéssel lejjebb mégiscsak egy harmadik írásformát javasolnak a szerzők: „ha egy idegen írásmódú szóalak eleve tartalmaz kötőjelet, az összetételi utótagot célszerű különírni: e-mail cím, make-up készítés, feed-back rendszerű. Az e-mail cím ezek szerint ún. „különírt összetétel”, de a kézikönyv szótárrészében ott van az e-business-akadémia példa (618. o.), ami viszont a fentebb megfogalmazott kivételszerűségnek homlokegyenest ellentmond. A szabályalkotók valószínűleg el akarnák kerülni a két kötőjeles írásmódot, de ezzel egy nagyon lényeges momentum, a tagok közötti nyelvtani viszony jelöltsége vész el. Véleményem szerint nem számít nagy — vagy egyáltalán — helyesírási hibának, ha valaki két kötőjellel írja a fenti alakulatokat: e-mail-cím stb. (A két — vagy több — kötőjeles írásmód egyébként sem újszerű a magyar helyesírásban. Pl.: A-vitamin-hiány, Ady-vers-elemzés, égetett-tégla-értékesítés, labdarúgó-Európa-bajnokság, szén-monoxid-mérgezés stb.)

A Nyelvművelő kéziszótár szerint: Az e-mail „származékainak helyesírása részben megoldatlan: e-mail cím, de e-mail-küldés (köznévben a két kötőjel voltaképpen szabálytalan, de másképp nem lehet megoldani, l. Achilles-ín-gyulladás, Oscar-díj-átadás)”.

Hiányosság még továbbá, hogy az Osiris csupán közszói kapcsolatokat sorol föl példaként, és nem tér ki az idegen írásmódú, eleve kötőjelet tartalmazó tulajdonnévi előtagú összetételekre. Véleményem szerint ezeket a Rippl-Rónai-festmény analógiájára kötőjellel kellene kapcsolni az utótaghoz. Pl.: Saint-Exupéry-regény, Robbes-Grillet-elbeszélés. Ez az írásmód javasolható a T-Com-szolgáltatás, illetve a T-Mobil-hálózat esetében is.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra