sügért, sügérek

2008. 08. 28.

Kérdésem az lenne hogyan írjuk helyesen: sügért vagy sügeret?
Mivel horgászember vagyok gyakran hallom társaimtól a fülemnek oly furcsán csengő sügeret kifejezést. Számomra a sügért változat a helyesnek tűnő csak sajnos a nyelvi hátterét nem nagyon ismerem, hogy miért.

A “sügér” szó toldalékos néhány toldalékos alakja: “sügért”, “sügérek”, “sügére” (vö. Laczkó Krisztina — Mártonfi Attila 2004. Helyesírás. Osiris Kiadó, Bp.).
A szó töve tehát — a legtöbb névszónkhoz hasonlóan — az úgynevezett egyalakú névszótövek közé tartozik, vagyis nem változik meg toldalékoláskor. A hozzá hasonló “egér” szó tövében azonban é ~ e váltakozás figyelhető meg: “egeret”, “egerek”, “egere” stb.
Hasonló névszópár a “betű” (“betűt”, “betűt”) ~ “tetű” (“tetvet”, “tetve”) is. A különböző tövek olykor különböző jelentéseket fejezhetnek ki, például: a “daru” szó “darvak” alakja ‘madarak’, “daruk” alakja pedig ‘gépek’ jelentésű. A tőosztályok pedig nem állandóak, egyes szavak idővel másik tőosztályba kerülhetnek át.

A kérdésről és a tőosztályokról bővebben itt olvashat: Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. 172–185. oldal.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra