számlainfó, Cargóról

2008. 09. 10.

A számlainfo/számlainfó közül melyik írásmód a megfelelő?
A svéd Green Cargo cég nevét hosszú ó-va kell toldalékolni? Pl. a Green Cargóról megjelent cikk?

A kérdezett szavak írásmódja: „számlainfó” (l. Helyesírás. Osiris Kiadó, 2005: 844), „a Green Cargóról” (l. AkH. 216. szp.: Idegen tulajdonnevek és köznevek toldalékolásakor e szavak végső a, e, o, ö betűje helyett hosszú magánhangzót, á-t, é-t, ó-t, ő-t írunk, ha ezek a szóvégi hangok a magyar kiejtésben megnyúlva fordulnak elő).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra