harisnyaszem-felszedés és hasonlók

2008. 09. 15.

Az Osiris Helyesírásában a harisnyaszem-felszedés összetétel olvasható. Miért? Az egy szótagú igekötőt nem számoljuk, így ez az összetétel csak hat szótagból áll. Vagy rosszul tudom a szabályt?

A megismerőtevékenység miért egy szó?

Továbbá: helyesek -e a következő összetételek: videokalózkodás, menyasszonyiruha-készítés, matematika házi feladat, vágottbaromfi-kereskedőtől, hardver vezérlésű funkció, magyar dolgozatfüzet.

A harisnyaszem-felszedést valóban kötőjellel kell írni, a szótagszámlálás szabálya szerint. Ennek a lépései a következők: 1. Megnézzük, hogy kettőnél több szóból áll-e az összetétel (e számlálásnál az egytagú igekötőket nem, csupán a kéttagúakat vesszük figyelembe). Ez alapján a harisnyaszem-felszedés három tagból áll. 2. Ezután számláljuk a szótagokat, a hatnál több szótagból álló összetételeket kötőjellel tagoljuk. Itt már az igekötőket is számoljuk, így állhat a harisnyaszem-felszedés hét szótagból.

A fenti algoritmus alapján:
– megismerőtevékenység
– videokalózkodás

A többi, kérdezett összetételre a mozgószabály vonatkozik: ha egy szókapcsolat egészéhez egy további előtag vagy utótag kapcsolódik, a szókapcsolatot egybeírjuk, az elő- vagy utótagot kötőjellel kapcsoljuk hozzá.
Például: menyasszonyi ruha + készítés > menyasszonyiruha-készítés.

Hasonlóképpen:
– matematika-házifeladat
– vágottbaromfi-kereskedő
– magyardolgozat-füzet (ha magyar gyártmányú ez a füzet: magyar dolgozatfüzet)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra