szószerkezetek és összetételek

2008. 10. 23.

Mi a magyarázata annak, hogy a házi kacsa, házi egér, házi veréb, házi méh külön-,míg a házilégy, háziszarka, háziszárnyas egybeírandó? /Nem érzékelem a jelentésváltozást az egybeírtaknál./

A helyesírási szabályzat 107. pontja alapján a minőségjelzős szószerkezetek tagjait különírjuk egymástól, a minőségjelzős összetételeket pedig egybeírjuk. Az összetételekben a tagok együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege. A szószerkezetek és az összetételek között azonban nem húzható éles határ, a jelentésváltozás vizsgálata sem vezet mindig biztos eredményre (ld. Helyesírás, Osiris, 2005, 108, 111).
A szótárak példaanyagában is előfordul eltérés (a hivatalos szabályzat csak a házinyúl, az Osiris-féle Helyesírás pedig csak a házi nyúl formát közli).
Míg a házi egér, házi kacsa, házi méh és házi veréb esetében nem figyelhető meg jelentésváltozás, addig a háziszárnyas, házilégy és háziszarka esetében igen (bár nem egyenlő mértékben).
A háziszárnyas a Magyar értelmező kéziszótár szerint házilag nevelt baromfi.
A házilégy a legyek egyik fajának (Musca domestica) neve.
A legnagyobb mértékű jelentésváltozás a háziszarka esetében figyelhető meg, az értelmező kéziszótár szerint a háziszarka a házitolvaj gúnyos elnevezése.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra